งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”
กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น.
พบกันได้ทาง
🎥 facebook LIVE
หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

✍️ลงทะเบียนออนไลน์
https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7

ร่วมเสวนาโดย
🎙️รศ.ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม
อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
🎙️พล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม
ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
🎙️นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
อดีตประธานกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
🎙️คุณเบญจมาส โชติทอง
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
🎙️ดร. วัลลภ ใหญ่ยิ่ง
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้าทีมฝึกอบรมอาชีพประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง