ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ”

ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง

“การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ“

The Times Higher Education Impact Rankings:Sustainable Development Goals (SDGs)

ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง

Microsoft Teams
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR CODE หรือ คลิก!!

**ลงทะเบียนภายใน 2 ก.ย. 65

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
โทร. 02 727 3605
Email: SuDSESC@nida.ac.th