ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)

ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า
สามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคาร
ยอดบริจาคแจ้งไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อให้ลดหย่อนภาษี