การประชุม 67th Executive Council meeting เเละงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 EROPA Conference

การประชุม 67th Executive Council meeting เเละงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 EROPA Conference
รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) เข้าร่วมการประชุม 67th Executive Council meeting เเละงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 EROPA Conference ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย. 2565

โดยในปีนี้ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “Governance and Public Administration in COVID-19 Pandemic: Learning, Innovations, and Reforms in Managing Global Changes” ผ่านระบบ Zoom meeting

โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/EROPA1960——————————–
Assoc.Prof. Ploy Suebvises, GSPA Dean has attened the 67th Executive Council meeting and 2022 EROPA Conference as Chairperson on 13-14 Sep 2022.

This year conference entitled in the theme “Governance and Public Administration in COVID-19 Pandemic: Learning, Innovations, and Reforms in Managing Global Changes”

via Zoom meeting. More information, please visit https://www.facebook.com/EROPA1960