ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส H.E. Mr.Hun Saroeun ศิษย์เก่า หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM กทม. รุ่นที่ 23

ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต