คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

แนะนำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

จุดเด่น ป โท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า GSPA NIDA

ทำไมต้องเลือกเรียนป. โท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า GSPA NIDA

3 เหตุผล
ทำไมต้องเรียน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

10 คำถามยอดฮิต
ถ้าจะเข้าเรียนปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

เรียนปริญญาโท
ที่รัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสาขาวิชาเอกได้ด้วย จริงเหรอ

3 สิ่งที่ต้องรู้
ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท
(ภาคปกติ)
ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

1 วัน กับ ชีวิต
ของนักศึกษาภาคปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

เลิกเดินหลงในนิด้า! เปิดMapกับแจนและปลายฟ้าสองสาวนักศึกษาปริญญาโท จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า