ขอแสดงความยินดีแด่ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้เข้าดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่2

ขอแสดงความยินดีแด่ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 9 นครราชสีมา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้เข้าดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่2

ขอแสดงความยินดีแด่ นายอรรนิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

ขอแสดงความยินดีแด่ นายอรรนิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง