ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน”

ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสเศรษฐกิจไทย”โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) เสวนา Panal Talk “ก้าวต่อก้าว การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 2024” โดย รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ […]

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3/2565

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3/2565 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า