ขอแสดงความยินดีกับทุกความพยายาม แนวทางการเข้าดูผลสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่สอบผ่าน หากมีปัญหาสงสัย ติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำหลักสูตร