แบรนด์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร โดย รศ. ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

แบรนด์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร โดย รศ. ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

“แบรนด์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร” โดย รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ มาเรียนรู้ไปด้วยกันแบบเข้าใจง่ายๆ ในวิดีโอนี้
รศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/e6QNeher36c