สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ด้วยความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล

🌐 สามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางเว็บไซต์ www.nida.ac.th
หรือคลิกลิงก์ 🖱️
https://www.nida.ac.th/…/nida…/nida-dpo/privacy-policy

📣 หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ 💬

🏛️ สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
📍สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

📞 0-2727-3203 , 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
🌐 Email : dpo-nida@nida.ac.th