“วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่า”

“วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่า”

            ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, นายกสมาคม สพบ. และนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมเปิดงาน “วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่า” โดยการเชิญโล่ห์ 68 ปี รศ.วางบนแท่นพิธี

ภายในงานมีพิธีมอบโล่ห์รางวัล “วัน 6 กรกฎา 68 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์” และพิธีมอบโล่ห์รางวัล เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่าเดินทางมาจากศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดของคณะฯ ทั่วประเทศ อาธิ

  • ศูนย์การศึกษา จ.ลำพูน
  • ศูนย์การศึกษา จ.สงขลา
  • ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
  • ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
  • ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก
  • ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา
  • ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี
  • กรุงเทพมหานคร

ในงานนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำกิจกรรมเพื่อพวกเราชาว รศ. ทุกคน