ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1