ประกาศการให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ในช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2565

ห้องสมุดปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Line Official @NIDA_Library : https://lin.ee/xufMPqW

เปิดบริการเฉพาะ NIDA Books to Go
โดยให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 6 และ 13 มกราคม 2565
นักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือ สามารถจองหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์
https://library.nida.ac.th/2015/index.php/th
และมารับหนังสือได้ที่ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (ด้านข้างร้านกาแฟอเมซอน)

ห้องสมุดยกเว้นค่าปรับ และเลื่อนกำหนดการส่งคืนหนังสือ
เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โดยระบบจะทำการ Renew หนังสือต่อให้อัตโนมัติ

หากนักศึกษาท่านใดประสงค์จะคืนหนังสือ
คืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร
หรือ
สามารถจัดส่งมาที่…
งานบริการ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240