ปฐมนิเทศ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาชลบุรี

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การศึกษาชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย ชั้น 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ร่วมด้วยนายกสมาคมนิด้าภาคตะวันออก ตัวแทนรุ่น 10 ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมี นางสาวสายพิน ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ร่วมให้คำแนะนำ เรื่อง “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ”