ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ Digital Governance for Sustainability

ในรายการ GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ครั้งที่ 13
ร่วมเสวนาโดย
🎙️รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
🎙️Lovita Ramguttee,
Deputy Resident Representative UNDP in Thailand
🎙️Angus Barry,
Product Manager – Southeast Asia Government Digital Service, UK Government
🎙️Aphinya Siranart
Head of Exploration, UNDP Accelerator Labs Thailand
🎙️Moderator: อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA
📌วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.10 น.
*ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน เสวนาผ่านโปรแกรม Zoom meeting เท่านั้น
| Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95658926018…
Meeting ID: 956 5892 6018
Passcode: 117003
|
รายการ GSPA INNOVATIVE TALKS #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม Series III
ซีรีย์สัมมนาในโอกาสแห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครบ 66 ปี
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://m.me/mdgnida
📲 088 9191200