กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566

        เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีทักษะเเละองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสศาสตร์เเละการบริหารงานภาครัฐ อย่ารอช้า! สมัครร่วมกิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 กันเลย !! Click !!