กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถดูได้ที่
💬 https://nida.ac.th/commencement/

การแต่งกาย
วันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี
ผู้สำเร็จการศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์
ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง