การศึกษาระบบ กลไก และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม

ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ (Public Forum) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบ กลไก และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
⏰ ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.
📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์
Webinar Registration – Zoom
❗ภายใน 30 ตุลาคม 2565❗
✅ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับ email 📧 ตอบกลับสำหรับวิธีการเข้าฟังออนไลน์
✴️ สำหรับผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรก ที่เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ รับไปเลย!! แก้วเก็บความเย็นและกระเป๋าผ้าจากธรรมศาสตร์