หลักสูตรการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ

 MDE 001
 

   รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

   เริ่มเรียนวันที่ 2 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2560
   เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น.
   ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
   คุณอัจฉรา เจริญสุข โทร. 055-231-318 และ 081-379-1691
   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   และโครงการGSPA Management Training Program
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11
   โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2727-3868, 082-788-0120, 0-2375-1297
   โทรสาร: 0-2375-1297
   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mde รายละเอยด