ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาไทย)
Announcement: Master degree application (Thai program)*
หมายเหตุ: (เรียนจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

*เปิดเรียน สิงหาคม 2565

  หลักสูตร วันที่รับสมัคร รายละเอียด
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ 4 ก.พ. - 6 พ.ค. 2565
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ  กรณีทุนการศึกษา 4 ก.พ. - 6 พ.ค. 2565
รับสมัครหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ  กรณีมีประสบการณ์ 4 ก.พ. - 6 พ.ค. 2565
       

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ)
Announcement: Master degree application (English program)*
Remark: For studying on Mon-Fri (9.00-16.00) only

*Intake: August 2022

  ProgrAM categories Call for Application Detail
Master degree program (Self-Financing) Feb 14 - May 6, 2022
Master degree program (Scholarship Type2) Feb 14 - May 6, 2022
Master degree program (Working Experience) Feb 14 - May 6, 2022