คณะรัฐประศาสนศาตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะ

21 June 2016, 9:59 am Written by 
Published in Upcoming Events
Read 1050 times Last modified on Thursday, 25 August 2016 14:32

คณะรัฐประศาสนศาตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ และ คุณบรรยง พงษ์พานิช

 

Login to post comments