อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

 Dhiyathad 350 อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เวลาติดต่อ : อังคาร 13.00-16.00 น.
Tel : 02-727-3867
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

การศึกษา
• Doctor of Philosophy (Criminal Justice), University of Birmingham, United Kingdom
• Master of Laws (LLM ), University of Kent, United Kingdom
• Bachelor of Laws (LLB), Ramkhamhaeng University, Thailand
• Bachelor of Arts (BA Chinese Language), Srinakharinwirot University, Thailand

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ
• Office of the Higher Education Commission, Thailand (ทุน สกอ.)

การฝึกอบรมวิชาชีพ
• Thai Barrister at Law, the Thai Bar Institute, Thailand (เนติบัณฑิต)
• Attorney at Law, the Lawyers Council, Thailand (ทนายความ)

ประสบการณ์การทำงาน
• Lecturer, National Institute of Development Administration (NIDA)
• Attorney at law, Benjama Apaiwong Law Office Ltd, Thailand
• Corporate lawyer, Saraff Energies Ltd, Thailand
• Legal counselor, At-Success Ltd, Thailand
• Lecturer in Chinese, Srinakharinwirot University, Thailand


สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
• The system of checks and balances
• The police complaints system
• Corruption and malfeasance in office
• Dispute handling and resolution
• Terrorism and society