ประมวลภาพกิจกรรมงานครบรอบ 61ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมครบรอบ 61 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6-9 กรกฏาคม 2599