31Oct/19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  

16May/18

รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ | พล.ต.ต. ภานุรัตน์ หลักบุญ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล / ผลงานที่ได้รับอ้างอิิง ประจำปี พ.ศ. 2561 (31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561)   ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : พล.ต.ต.ภานุรัตน์  หลักบุญ ระดับปริญญญา : ปริญญาโท ชื่อรางวัลที่ได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สาขา สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยอดเยีี่ยม ผู้ให้รางวัล : สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประเภทรางวัล : วิชาชีพ วัน/เดือน/ปีRead More…