ร่วมงานกับเรา

03Feb/21

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14Dec/20

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

18Nov/20

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

18Nov/20

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

03Nov/20

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ รศ. ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ รศ. ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

02Oct/20

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

16Dec/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ