รอบรู้ รศ.

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…

11Nov/21

รายการ GSPA INNOVATIVE TALKS | Digital governance: Next-normal

GSPA INNOVATIVE TALKS #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ Digital governance: Next-normal  หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ facebook LIVE 📌อาทิตย์นี้ 14 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. 🎙️พบกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 💐หัวข้อ #Digital governance: Next-normal หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ และพิธีกรประจำรายการ อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ แล้วมาพบกันRead More…

08Nov/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

03Nov/21

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1 ความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างโลกเพิ่มเติม กำลังจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงในตอนนี้ เพราะการปรับตัวและ Rebrand ของ Facebook ทำใ้ห้เกิดโอกาสแห่งอนาคตมากมาย … ถ้าไม่อยากตกขบวนแห่งโอกาสและความรุ่งเรือง ติดตามรับชมได้ใน Metaverse The Series กับ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

25Oct/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุค New Normal

18Oct/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ การปรับตัวในยุค cashless society

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ การปรับตัวในยุค cashless society ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. กับรายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม  

15Oct/21

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ การปรับตัวในยุค cashless society

รายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม โดยสัปดาห์นี้ พบกันกับ ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในหัวข้อการปรับตัวในยุค cashless society   Live ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.

11Oct/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks : e-Governance e-Government e-Bureaucracy

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks : e-Governance e-Government e-Bureaucracy ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. กับรายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม สัปดาห์นี้ พบกับ น.สพ.ดร.คุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในหัวข้อ e-GovernanceRead More…