รศ เพื่อสังคม

10Nov/17

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอชื่นชมนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอชื่นชมนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 29 คุณณัฏฐิ์ทนันฑ์ เครือยิ้ม ในความพยายามให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้.  

04Oct/17

จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน  ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย จุดปล่อยตัว ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเวลา 05.00-07.00 น.