ประกาศคณะ

01Apr/20

สถาบันเตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วง COVID-19

สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 “สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คนละ 1,000 บาท” ด้วยสถาบันตระหนักว่านักศึกษาแต่ละท่านอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาบางท่านอาจต้องการซื้อประกัน COVID-19 บางท่านอาจต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจมีความต้องการในเรื่องอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางสภาสถาบันได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคRead More…

31Mar/20

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ สำหรับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร หรือ 📲086-392-6471 📲081-735-2861 📧Email: info.gspa@nida.ac.th 🔹FB fanpage : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA

26Mar/20

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปิดให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปิดให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2563