ประกาศคณะ

27May/20

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

27May/20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (รอบที่ 2)

18May/20

Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ

เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDAในหัวข้อ มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.30-20.00 น. เสวนาวิชาการโดย 1. รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2. ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์, 3. อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ, 4. อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์(ผู้ดำเนินรายการ)

30Apr/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และกรณีประสบการณ์ในหลักสูตรภาษาไทย  

27Apr/20

ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1

ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

08Apr/20

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

07Apr/20

ขยายเวลาวันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30

ขยายเวลาวันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

07Apr/20

ขอขยายวันรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 1

ขอขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

03Apr/20

เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562

“นิด้า…เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2562” ผ่าน 2 ช่องทาง : เว็บไซต์ reg.nida.ac.th : NIDA Mobile Application : เริ่มประเมินได้ตั้งแต่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิรพงษ์ โสตะวงษ์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน โทร. 089-777-3335  

01Apr/20

ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA

“ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA” ความสำเร็จของพวกเราทุกคนชาวรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน