ประกาศคณะ

07Jun/21

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ โบรชัวร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริงRead More…

04Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวันและเวลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ IPad 2. เข้าร่วมสัมภาษณ์ที่ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95770015171?pwd=RmhlTVREd0FTaDNQS09udmFueXRFdz09 หรือ Meeting ID: 957 7001 5171Read More…

21May/21

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)Read More…

20May/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

18May/21

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

12May/21

ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ไปจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564 (เปิดเทอมสิงหาคม 2564) ใครไม่ทันรอบนี้ ต้องไปรอเรียนสิงหาคมปีหน้าเลยน้าาาาาา รอบนี้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ยกเว้นค่าหน่วยกิต) ยังเหลืออยู่เยอะ แค่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 2.75 ก็สมัครได้ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) สนใจสอบถามพี่น้ำได้ที่ ID LINE : nampiriya หรือโทร 083-0118990 ลิงค์ประกาศทุนประเภทที่ 2 http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar2-2564-2.pdf ลิงค์รับสมัครผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ พิเศษ!! สถาบันมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษาRead More…

03May/21

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

03May/21

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

01May/21

แบบคำร้องคณะรัฐประศาสนศาสตร์ออนไลน์

แบบคำร้องคณะรัฐประศาสนศาสตร์ออนไลน์ สำหรับกรณี 1. ขอลาเรียน (ระหว่างการเรียนรายวิชา) 2. ขอหนังสือแนะนำตัวเพื่อขอเก็บข้อมูลงานวิจัย (ขอหนังสือได้ครั้งละสูงสุด 10 หน่วยงาน) 3. ขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร *** หลังจากส่งแบบคำร้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรของท่าน เพื่อส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป *** ต้องการเขียนคำร้องออนไลน์ คลิกลิงค์ : https://forms.office.com/r/RDgC3aKpHn หรือ Scan QR Code ได้ที่นี่