15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA พิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPPM กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ  

08Dec/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

08Dec/22

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถดูได้ที่ 💬 https://nida.ac.th/commencement/ การแต่งกาย วันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี ผู้สำเร็จการศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง

07Dec/22

บรรยายพิเศษ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7903 การบริหารการเงินและการคลัง โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

02Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

23Nov/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

16Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ