ประกาศคณะ

23Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

22Jun/21

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ เนื่องจากนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (รหัสประจำตัว นศ. 641) จะยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครบถ้วนทั้งรุ่น จึงอาจทำให้ในช่วงแรกของการเปิดลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19 นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นี้ได้ ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม โดยจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Facebook Page “NIDA Thailand” ต่อไป สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

21Jun/21

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19

“ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID -19” ลงทะเบียน เปิดลงทะเบียน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เปิดระบบวันแรก 09.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ คลิก link https://bit.ly/35FdtW5 หรือสแกน QR CODE (หากสิทธิ์ในวันนั้นๆเต็ม จะไม่สามารถกดเลือกวันดังกล่าวได้) นักศึกษาไทย : ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและทำการพิมพ์เอกสาร “แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน” (พิมพ์หน้า-หลัง 1 แผ่น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-searchRead More…

21Jun/21

ขอเชิญนักศึกษา NIDA ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

ขอเชิญนักศึกษา NIDA ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี “นิด้า” เปิดลงทะเบียน “รับวัคซีน COVID-19” 22 มิ.ย. นี้ ขอเชิญนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี ตามที่สถาบันได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อฉีดให้กับบุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน (**นักศึกษาไทย – นักศึกษาต่างชาติ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง กทม. และส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์หรือสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้**) โดยสถาบันมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนRead More…

16Jun/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

15Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัครRead More…

14Jun/21

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ ปริญญาโทภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA English Program) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM English Program) สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2564)Read More…

11Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

08Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1