MPA ภาคพิเศษ

20Sep/21

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

17Sep/21

ผลการคัดเลือก ป.โท mpa ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ภาค 2/2564

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

25Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

10Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 4

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

02Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ ๒) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

02Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

12Jul/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564