MPA ภาคพิเศษ

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

12Jul/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

30Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

29Jun/21

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

25Jun/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

16Jun/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

15Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัครRead More…

11Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

08Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1