MPA ภาคปกติ

11Oct/21

ขยายเวลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท ภาคปกติ” กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 

ขยายเวลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท ภาคปกติ” กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 📝 สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 📥 สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th 💥 ปิดรอบนี้ รออีกทีรอบปีหน้าเลยนะ 💥 🎓หลักสูตร MPA| MPPM | MDG ►รับสมัครนศ.ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ) ✓ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้ ✓มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ✓เรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทได้เลย ✓มีหลักสูตรRead More…

24Aug/21

รับสมัครนักศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 4 / 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดการสมัคร 1. สมัครสอบข้อเขียน รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564) วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564) ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564) 2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทRead More…

23Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

14Jun/21

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ ปริญญาโทภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA English Program) -หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM English Program) สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2564)Read More…

20May/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

12May/21

ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ไปจนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564 (เปิดเทอมสิงหาคม 2564) ใครไม่ทันรอบนี้ ต้องไปรอเรียนสิงหาคมปีหน้าเลยน้าาาาาา รอบนี้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (ยกเว้นค่าหน่วยกิต) ยังเหลืออยู่เยอะ แค่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 2.75 ก็สมัครได้ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) สนใจสอบถามพี่น้ำได้ที่ ID LINE : nampiriya หรือโทร 083-0118990 ลิงค์ประกาศทุนประเภทที่ 2 http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar2-2564-2.pdf ลิงค์รับสมัครผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ พิเศษ!! สถาบันมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษาRead More…

15Feb/21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

04Aug/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…

30Jul/20

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ