MDG ภาคพิเศษ

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download  

10Aug/22

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 Download

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…

28Oct/21

ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

ขยายเวลาการรับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ  

11Aug/21

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG | หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ