MDG ภาคปกติ

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download  

10Aug/22

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 Download

21Jul/22

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 Download

08Jul/22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) Download

13Dec/21

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani” ร่วมเสวนาโดย 🎙️ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 🎙️อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี 🎙️อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA 📌วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. 📌รับชม facebookRead More…

09Nov/21

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ครั้งที่ 11

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม : เสวนา ความจำเป็นของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในโลกปัจจุบัน Loading… คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร MDG รุ่นที่ 1 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability : MDG) หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรใหม่ในรอบหลายทศวรรษของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่: Read More…