ปริญญาเอก PhD | Public Administration

23Jul/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

07Jul/21

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 Topic: สัมภาษณ์ ป.เอก ไทย Time: Jul 16, 2021 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/8189259412?pwd=VFF0TFVOZk55WDFGcGFiMm4wMkgxZz09 Meeting ID: 818 925 9412 Passcode: 654321  

01Jul/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564   วิธีการสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 ก.ค. –Read More…

01Mar/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564   วิธีการสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 มี.ค. –Read More…

25Dec/20

ผลการสอบคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 31 และ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

ผลการสอบคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 31 และ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

25Nov/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15