ประกาศศูนย์การศึกษา MPPM ชลบุรี

14Jan/22

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

05Jan/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

03Dec/21

ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM NIDA จาก AUN-QA

“ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM NIDA จาก AUN-QA”      ความสำเร็จของชาวรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองคุณภาพหลักสูตร MPPM จาก  AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

22Sep/21

ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ศูนย์การเรียนชลบุรี  ขอเรียนเชิญทั้งศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ” ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน” • เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบด้วยกัน ที่งานสัมมนาวิชาการ GSPA NIDA Chonburi Network Talk • พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ • ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ลงทะเบียนก่อนRead More…