ประกาศศูนย์การศึกษา MPPM ชลบุรี

14Oct/21

กำหนดการ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

14Oct/21

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

22Sep/21

ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ศูนย์การเรียนชลบุรี  ขอเรียนเชิญทั้งศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ” ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน” • เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบด้วยกัน ที่งานสัมมนาวิชาการ GSPA NIDA Chonburi Network Talk • พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ • ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ลงทะเบียนก่อนRead More…