ประกาศศูนย์การศึกษา MPA อุดรธานี

02Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ ๒) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

29Jun/21

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

11Jun/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

08Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1