ประกาศศูนย์การศึกษา MPA สุราษฏร์ธานี

02Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

23Nov/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

10Nov/22

รับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

03Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกดาวโหลดประกาศ

20Oct/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-089-3527 (นางสาวจินตนา นิลสดใส) LINE ID ging072527 ดาวโหลดประกาศ  

09Sep/22

ผลการคัดเลือก ป.โท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ภาค 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565     ติดต่อสอบถาม สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-281844 หรือ 081-8493527, 065-3544546 เว็บไซต์ http//www.gspa.nida.ac.th ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร 02-7273369 กองบริการการศึกษา ชั้นRead More…

25Aug/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

15Aug/22

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 Download

19May/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

12Nov/21

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…