ประกาศศูนย์การศึกษา MPA สุราษฏร์ธานี

03Dec/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

12Nov/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

01Sep/20

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1

07Aug/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

01Jun/20

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…