ประกาศศูนย์การศึกษา MPA กรุงเทพ

17Jul/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2   เอกสารประกาศ แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียน คู่มือการใช้งานระบบบริการศึกษา เว็บไซต์กองบริการการศึกษา

10Jul/20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ปริญญาโท MPA รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ปริญญาโท MPA รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

08Jun/20

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ รุ่นที่ 34      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

19Dec/19

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ โบรชัวร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้Read More…

19Jul/19

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

11Jul/19

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2  

27Jun/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

06Jun/19

ขยายกำหนดการรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

ขยายกำหนดการรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

30Apr/19
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1