ประกาศศูนย์การศึกษา MPA กรุงเทพ

12Jul/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

30Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

16Jun/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

07Jun/21

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ โบรชัวร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริงRead More…

04Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวันและเวลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ IPad 2. เข้าร่วมสัมภาษณ์ที่ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95770015171?pwd=RmhlTVREd0FTaDNQS09udmFueXRFdz09 หรือ Meeting ID: 957 7001 5171Read More…

30Apr/21

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 1