ประกาศคณะ

01Mar/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

15Feb/21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

03Feb/21

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29Jan/21

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

11Jan/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2564   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

11Jan/21

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือRead More…

11Jan/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2