ประกาศคณะ

10Sep/21

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี”

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/acF1zST4Mu หรือ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ประชาคมนิด้า ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วม  ข้าราชการ/พนักงานสถาบัน  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันRead More…

06Sep/21

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1  

03Sep/21

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

25Aug/21

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

24Aug/21

รับสมัครนักศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 4 / 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดการสมัคร 1. สมัครสอบข้อเขียน รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564) วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564) ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564) 2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทRead More…

16Aug/21

ขยายเวลาเปิด รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11

ขยายเวลาเปิด รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…