นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

09Mar/20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล PEA Award day 2020

นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ได้รับรางวัล PEA Award day 2020 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

09Mar/20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MPA ศูนย์ จ. นครราชสีมา รุ่น 29

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MPA ศูนย์ จ. นครราชสีมา รุ่น 29 รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติดีเด่น โดยประเมินจากภาระกิจอันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม และ ประเทศชาติ จากคณะกรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา