กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

08Aug/18

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA TRINING COURSE FOR ACCOMPLISHING PROGRAMME ASSESSMENT (TIER1) 7 – 10 AUGUST 2018 CROWNE PLAZA LUMPINI PARK HOTEL BANGKOK

31Jul/18

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาปัจจุบันพร้อมด้วยศิษย์เก่าเป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบเงินที่ได้จากการการร่วมบริจาคจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี    

19Jun/18
ประกาศคณะ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ How to prepare for taking Comprehensive Examination: GSPA NIDA ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แนะนำโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 1. ให้เขียนรายละเอียดบนปกสมุดให้ครบถ้วน 2. ให้เขียนเลขข้อที่ทำบนปกสมุดคำตอบ และในเล่มให้ตรงกัน 3. ให้แยกสมุดคำตอบตามสีและข้อที่ทำ ตามที่กำหนดไว้ในข้อสอบ 4. บนโต๊ะ อนุญาตให้วางบัตรประจำตัวนักศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาRead More…

11Jun/18
ืNida Max fetured

วิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง NIDA MAX

09Apr/18
กิจกรรมคณะ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

14Mar/18

วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รายวิชารศ.7660 วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งได้รับการแนะนำอย่างดีจาก พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว 9 มีนาคม 2561

14Mar/18
ืNida Max fetured

วิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX)

14Mar/18

สัมมนาการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30

สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้’ สัมมนาการเรียนการสอนของ นักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  

14Mar/18

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน

‘ยิ่งให้ยิ่งได้รับ’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน ณ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561