กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

10Jun/20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education ในงาน 2020 International Conference on university of Innovation Teachings Demonstrationเมื่อวันที่: 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

08May/20

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม โดย รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ในหัวข้อ #มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19) ►ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ►เวลา 18.30-20.00 น. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA เสวนาวิชาการโดย: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ, รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์,Read More…

03Apr/20

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข

ขอแสดงความยินดีแด่ “นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข” ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562”

27Mar/20

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ PQDT เข้าใช้งานจากฐานข้อมูล PROQUEST  โดยไม่ต้องผ่าน VPN

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ PQDT เข้าใช้งานจากฐานข้อมูล PROQUEST  โดยไม่ต้องผ่าน VPN   เข้าใช้งานคลิกลิ้งค์ : https://pqdtopen.proquest.com/search.html ที่มา:https://www.facebook.com/nida.ac.th/

10Mar/20

มุมมองความเห็นกับการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ให้มุมมองความเห็นกับการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายแจกเงินให้ประชาชนรายละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรียนรู้และวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบ Real Time กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ และเศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต  

09Mar/20

วีดีโอบรรยายย้อนหลัง Public Special Lecture “Inclusive Policy Design”

วีดีโอบรรยายย้อนหลัง Public Special Lecture “Inclusive Policy Design” By Asst. Prof. Dr. Piyapong Boossabong, Chiang Mai University Moderator : Asst. Prof. Dhiyathad Prateeppornnarong, NIDA March 2, 2020 13.00-16.00 Room 4006, 4 Floor |Read More…

02Mar/20

ประมวลภาพงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

ประมวลภาพงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิษณุโลก และนักศึกษา ร่วมงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 

06Feb/20

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และนโยบาย MOA แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์