กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

08Dec/22

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถดูได้ที่ 💬 https://nida.ac.th/commencement/ การแต่งกาย วันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี ผู้สำเร็จการศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง

07Dec/22

บรรยายพิเศษ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7903 การบริหารการเงินและการคลัง โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

25Nov/22

ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รวมทั้งตัวแทนบุคลากร ได้นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

25Nov/22

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

25Nov/22

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development)

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (anti-corruption and sustainable development) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.6010 และวิชา รอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ติญทรรศน์Read More…

18Nov/22

ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณฮุน ซาเรือน ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM กทม) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

14Nov/22

Book Launch Event: “How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucra”

ด้วยความร่วมมือของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA, Thailand และ Tallinn University, Estonia. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Book Launch Event: “How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucra”   Moderator: Assoc. Prof. Dr.Ploy Suebvisesy, GSPA Dean Panelists – Prof.Read More…

26Oct/22

บรรยายพิเศษ “How to Support Employees Grow and Professional Development”

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to Support Employees Grow and Professional Development” เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM (English Program) ในหัวข้อ “How to SupportRead More…

21Oct/22

การศึกษาระบบ กลไก และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม

เวทีสาธารณะ (Public Forum) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบ กลไก และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม” ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ (Public Forum) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบ กลไก และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ Webinar Registration – Zoom ภายในRead More…

20Oct/22

เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022

ขอเเสดงความยินดีแก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ขอเเสดงความยินดี แก่ นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (MPA) เเละ นายพงศ์กฤษฏิ์ หิรัญพูนสิน นักศึกษาหลักสูตร Master of Public Administration (MPA English Program) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2565Read More…