กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

27Nov/20

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ Narrative Foresight for Policy and Public Service Innovation วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ foresighttoolsbox@gmail.com หรือ 081-992-2381 (คุณณิศ์ชากมล) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ qrgo.page.link/qGpWp *ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดกิจกรรม

13Nov/20

เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า

“เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า” รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เชิญ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยบรรยายพิเศษหัวข้อ กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาไทยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในรายวิชา รศ.7040 การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล

11Nov/20

ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล

“ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากลร่วมกับคณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์”        เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำ – ต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันผ่าน 3Read More…

07Oct/20

วิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน

ร่วมวิพากย์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance and Sustainability)  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรใหม่ ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็ว ๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…

01Oct/20

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ส.  

16Sep/20

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦ เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 | 8.30-18.30 น. ♦ เลือกตั้งทั่วไป วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 | 8.30-16.30 น. ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G   หมายเหตุ: เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นิด้าRead More…

14Sep/20

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ มุมมองทางทฤษฎี

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี ข้าม ค้น สร้าง : ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟัง อาจารย์ ดร.ชุมพลRead More…

10Sep/20

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Thinking ASEAN ทาง FM96.5

รับฟังย้อนหลัง ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริกดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ ThinkingASEAN ทาง FM96.5