กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

27Mar/20

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ PQDT เข้าใช้งานจากฐานข้อมูล PROQUEST  โดยไม่ต้องผ่าน VPN

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ PQDT เข้าใช้งานจากฐานข้อมูล PROQUEST  โดยไม่ต้องผ่าน VPN   เข้าใช้งานคลิกลิ้งค์ : https://pqdtopen.proquest.com/search.html ที่มา:https://www.facebook.com/nida.ac.th/

10Mar/20

มุมมองความเห็นกับการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ให้มุมมองความเห็นกับการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายแจกเงินให้ประชาชนรายละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรียนรู้และวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบ Real Time กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ และเศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต  

09Mar/20

วีดีโอบรรยายย้อนหลัง Public Special Lecture “Inclusive Policy Design”

วีดีโอบรรยายย้อนหลัง Public Special Lecture “Inclusive Policy Design” By Asst. Prof. Dr. Piyapong Boossabong, Chiang Mai University Moderator : Asst. Prof. Dhiyathad Prateeppornnarong, NIDA March 2, 2020 13.00-16.00 Room 4006, 4 Floor |Read More…

02Mar/20

ประมวลภาพงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

ประมวลภาพงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิษณุโลก และนักศึกษา ร่วมงานนิด้าสัมพันธ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 

06Feb/20

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเชิญอาจารย์ จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และนโยบาย MOA แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

04Feb/20

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย   รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ต้องพึ่งพาต่างประเทศในเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง   รศ.ดร.มนตรี ได้กล่าวว่า จีนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก การที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบตามด้วย ส่งผลให้การผลิตลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว หากยังไม่สามารถควบคุมได้จะทำให้เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้Read More…

03Feb/20
กิจกรรม

โครงการ CSR รศ.นิด้า “นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้อง ๆ”

โครงการ CSR รศ.นิด้า “นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้อง ๆ” ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางงาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA อุดรธานี, ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA กทม, อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าRead More…