กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

30Jun/20

วิเคราะห์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท

23Jun/20
กิจกรรม

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการดังนี้

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแล้วววว‼️🎉🎉 📚 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 📖 ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์ ตั้งแต่Read More…

17Jun/20

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 ที่สถานการณ์บังคับให้ทุกคนต้องปรับตัว กับ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)

12Jun/20

ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ USA

ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ เล่าประสบการณ์ เรียนปริญญาโท รศ.นิด้า ที่ไทย กับการไปเป็นนักศึกษา แลกเปลี่ยนที่ USA สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า วีดีโอสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!! หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA | หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ►รับสมัครนศ.ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ) ✓ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้ ✓มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ✓เรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทได้เลยRead More…

12Jun/20

ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับการไปเป็นนศ.แลกเปลี่ยนที่ NCCU ไต้หวัน

 ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวจันทร์จิรา ตุ่นทอง ได้เล่าประสบการณ์การเรียน ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.นิด้า) ที่ไทย กับการไปเป็นนศ.แลกเปลี่ยนที่ NCCU : National Chengchi University ไต้หวัน วีดีโอบทสัมภาษณ์ สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA  หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ►รับสมัครนศ.ภาคปกติRead More…

10Jun/20

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร วบส ร่วมกับ โครงการ  DTPPM

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร วบส ร่วมกับ โครงการ  DTPPM ขอเชิญผู้เข้าอบรมหลักสูตร วบส ทุกรุ่น และผู้สนใจร่วมรับฟัง เสวนาออนไลน์ พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้ ลงทะเบียนผ่าน QR Code

10Jun/20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education ในงาน 2020 International Conference on university of Innovation Teachings Demonstrationเมื่อวันที่: 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

08May/20

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม

วิเคราะห์มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 จากมุมมองกระบวนการยุติธรรม โดย รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ในหัวข้อ #มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19) ►ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ►เวลา 18.30-20.00 น. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA เสวนาวิชาการโดย: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ, รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์,Read More…

03Apr/20

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข

ขอแสดงความยินดีแด่ “นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข” ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562”