กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

01Mar/21

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก

โอกาสในการเรียนต่อทึ่อเมริกา ระดับ ป.โท / ป. เอก ที่USA มาถึงแล้ว สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษานิด้า 7 ทุน! Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ทุน TGS ปิดรับสมัคร 22 เมษายน (เวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-tgs/ สอบถามโทร: 02 285 0581-2Read More…

01Mar/21

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA Clubhouse คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับทำ e-Thesis และ i-Thesis นิด้า สำหรับทุกคนที่จะทำวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงนักวิชาการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง Guest Speakers รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) นิด้า ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี : อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง /อดีตนักศึกษาปริญญาเอก นิด้า ผู้เคยใช้ระบบ e-ThesisRead More…

19Feb/21

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อปริญญาเอก นางสาวศศิประภา ทาโปปิน ศิษย์เก่า MPA ภาคปกติ ได้รับทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น นางสาวรชัชนันท์ ดียิ่ง ศิษย์เก่า MPPM ภาคปกติ ได้รับทุนจาก รัฐบาลเกาหลี (GKS) ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา Dept. Public AdministrationRead More…

04Feb/21

เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้

เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้ ที่มาภาพจาก: BrandAge : เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้ ในยุคที่มีความท้าทายหลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะสิ่งเร้าที่เข้ามาในขณะนี้ นอกจากการดิสรัปชั่น คือ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่บังคับให้โลกการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันจนรับมือกันแทบไม่ทันทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอน ทำให้มอง เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำมากมายของระบบการศึกษาไทย นับว่าการเข้ามาของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่ทำให้มองเห็น และสอนอะไรได้หลายอย่างRead More…

01Feb/21

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

01Feb/21

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

29Jan/21

วีดีโอย้อนหลัง เสวนาออนไลน์”รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม”

เสวนาออนไลน์”รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟัง การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม” รับชมผ่านทาง facebook: https://fb.watch/3jyS0C2fFJ/

28Jan/21

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาดได้ว่าจะมีโครงการภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจำนวนมากที่จะลงไปพื้นที่หรือชุมชน อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบRead More…