All posts by admin_preeyaporn

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA พิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPPM กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ  

08Dec/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

08Dec/22

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถดูได้ที่ 💬 https://nida.ac.th/commencement/ การแต่งกาย วันฝึกซ้อมย่อยขอให้ผู้เข้าฝึกซ้อมย่อยแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าแบบเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี ผู้สำเร็จการศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตและไม่สวมกางเกงยีนส์ ผู้สำเร็จการศึกษาหญิงสวมกระโปรง

07Dec/22

บรรยายพิเศษ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7903 การบริหารการเงินและการคลัง โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

02Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

25Nov/22

ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รวมทั้งตัวแทนบุคลากร ได้นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

25Nov/22

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

25Nov/22

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development)

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (anti-corruption and sustainable development) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.6010 และวิชา รอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ติญทรรศน์Read More…

23Nov/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565