All posts by Web Administrators

08Aug/18

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA TRINING COURSE FOR ACCOMPLISHING PROGRAMME ASSESSMENT (TIER1) 7 – 10 AUGUST 2018 CROWNE PLAZA LUMPINI PARK HOTEL BANGKOK

06Aug/18
ประกาศคณะ

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

01Aug/18
หลักสูตรฝึกอบรม DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

ผลการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 2 กำหนดการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน

31Jul/18

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาปัจจุบันพร้อมด้วยศิษย์เก่าเป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบเงินที่ได้จากการการร่วมบริจาคจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี