All posts by Web Administrators

18ก.ย./18
ประกาศคณะ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็Read More…

13ก.ย./18

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตRead More…

10ก.ย./18

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตRead More…

05ก.ย./18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริRead More…