All posts by Web Administrators

14Sep/21

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2

“โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการ” ครั้งที่ 2 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

13Sep/21

สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด อยากจองหรือยืมหนังสือ  จะเริ่มต้นยังไงดี?

สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด อยากจองหรือยืมหนังสือ  จะเริ่มต้นยังไงดี รายละเอียด: แนะนำการ Login เข้าระบบห้องสมุด สามารถเข้าได้ 3 แบบ Login ด้วย Student ID [รหัสนักศึกษา] Login ด้วย Library ID [รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ เลขบัตรประชาชน/ เลขสมาชิก] Login ด้วย Net ID หมายเหตุ : **นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนภาค 2/2564Read More…

13Sep/21

เปิดอบรมวิธีการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่นักศึกษา

เปิดอบรมวิธีการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบอบรมภาษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams i-Thesis online training via Microsoft Teams for International Students Thursday, September 30, 2021 9.00 a.m.Read More…

10Sep/21

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี”

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/acF1zST4Mu หรือ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ประชาคมนิด้า ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วม  ข้าราชการ/พนักงานสถาบัน  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันRead More…

10Sep/21

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับบทบาท ฯ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลเปิดในประเทศไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 8.30-16.00 น. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติร่วมเสวนา – ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ – ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ – ผู้บริหารกรมการปกครอง – ผู้บริหารกรมสรรพากร ร่วมดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาได้ทาง https://forms.gle/7Ui1TWApr9fMgRuS9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ opengov.seminar@gmail.com รับชม liveได้ที่:Read More…

08Sep/21

วีดีโอย้อนหลัง: การ Workshop ออนไลน์ Data Analytics for Upskilling

วีดีโอย้อนหลัง: การ Workshop ออนไลน์ Data Analytics for Upskilling เพิ่มภูมิต้านทานและเสริมทักษะเพื่อการปรับตัวให้รอดในยุคที่ทุกอย่างผันผวน วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. โดยความร่วมมือของหลักสูตร DAD ร่วมกับ หลักสูตร MDG ให้ทุกท่านพบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการนำข้อมูลไปใช้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน Topic: Building data-driven government ดร.เบญจมาภรณ์Read More…

08Sep/21

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากรางวัลเลิศรัฐสู่การขยายผลเรื่องสร้างอนาคตเทคโนโลยี 3D เพื่อผู้พิการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากรางวัลเลิศรัฐสู่การขยายผลเรื่องสร้างอนาคตเทคโนโลยี 3D เพื่อผู้พิการ ในวันที่  8 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนเพื่อขยายผล ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ โดยอาจารย์ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า รับชม LIVE ผ่านทางเพจ กพร OPDC

06Sep/21

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1