All posts by Web Administrators

14Jan/22

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

05Jan/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

05Jan/22

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

04Jan/22

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

04Jan/22

จีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย โดย รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย ‘นักวิชาการ’ มองจีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โดยรองศาสตราจารย์.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2565 เป็นปีที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง  หลังจากที่เผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัว 3.5 – 4.5%  ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ประมาณ 3.4% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง “โอมิครอน” อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงRead More…

04Jan/22

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่  ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565  อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ  หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go  บริษัทคู่ค้าRead More…

04Jan/22

ประกาศการให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ในช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2565

ประกาศ!! การให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ในช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2565 ห้องสมุดปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Line Official @NIDA_Library : https://lin.ee/xufMPqW เปิดบริการเฉพาะ NIDA Books to Go โดยให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 6 และ 13 มกราคม 2565 นักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือ สามารถจองหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์ https://library.nida.ac.th/2015/index.php/th และมารับหนังสือได้ที่ชั้น L อาคารบุญชนะRead More…

29Dec/21

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

28Dec/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA INNOVATIVE TALKS หัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”

LIVE การเสวนาในหัวข้อ “Digitalization for Urbanization in Udon Thani”   ร่วมเสวนาโดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA อุดรธานี อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร MDG NIDA วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. รายการRead More…