23May/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

23May/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

20May/22

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศผลการคัดเลือก

19May/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

19May/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…

12May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

10May/22

การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus โดย Dr.  Rowena C. Alcoba

สรุปการบรรยายหัวข้อ “How to Conduct Research and Publish in Scopus Journals การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus” โดย Dr.  Rowena C. Alcoba วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  การบรรยายครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้  1) การหาหัวข้อการวิจัย  2) การเขียนคำถามวิจัย 3) การดำเนินการวิจัย และ 4) แนวทางการตีพิมพ์บทความในRead More…

09May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        

06May/22

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์   อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532 ประกาศเดิม