23May/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

23May/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

23May/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

20May/22

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศผลการคัดเลือก

19May/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

19May/22

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…

12May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์